Deklaracja Zachowania Prywatności

Sauna Akcesoria przykłada wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych. Dotyczą one serwisu saunaakcesoria.pl.Prosimy o przeczytanie całego tekstu zasad zachowania poufności.

Zbieranie Danych Osobowych

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych. Takie informacje są zazwyczaj potrzebne,podczas zakupów w sklepie internetowym firmy Sauna Akcesoria . Dane osobowe zbierane poprzez witrynę saunaakcesoria.pl zazwyczaj zawierają tylko adres poczty e-mail czy lokalizację, mogą jednak zawierać także inne informacje konieczne do zrealizowania zamówionej przez użytkownika usługi. Na przykład: Jeżeli użytkownik wybierze transakcję, która wymaga płatności (np. dokona zakupu), zwrócimy się do niego o podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności i dostarczenia zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Firma Sauna Akcesoria może udostępnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana albo uprawniona na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:

(a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na firmę lub witrynę;

(b) ochrony lub obrony praw albo własności firmy Sauna Akcesoria i jej witryn sieci Web.

Kontrola Danych Osobowych

Po udostępnieniu w witrynie saunaakcesoria.pl danych osobowych, dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika w celach lub w sposób inny niż określone powyżej. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach określonych powyżej.

Dostęp do Danych Osobowych

Użytkownikowi udostępnione zostaną sposoby weryfikowania poprawności i aktualności jego danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Firma Sauna Akcesoria dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie tylko w celu zrealizowania zamówionej usługi.

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO.

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu Saunaakcesoria.pl jest firma SAUNA AKCESORIA Jerzy Nadaryński z siedzibą w Hajnówce przy ul.3 Maja 56/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców  w Ewidencji Działalności Gospodarczej . Dane kontaktowe Sklepu Saunaakcesoria.pl: tel. (+48) 85 504 169 859,adres e-mail:biuro@saunaakcesoria.pl

2. Sklep Sauna Akcesoria przetwarza dane osobowe w celach: 

(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie saunaakcesoria.pl oraz udostępnienia Internetowego systemu zamawiania produktów za pośrednictwem strony internetowej www.saunaakcesoria.pl lub SMS’owo lub korespondencyjnie wiadomościami email. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep Sauna Akcesoria -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 (3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu Sauna Akcesoria – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 (4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu Sauna Akcesoria – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 (5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta Sklepu Sauna Akcesoria. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem Sauna Akcesoria.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sklepu Sauna Akcesoria z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.